Facebook Twitter
kompower.com

Tương Lai Cho Các Nhà Tiếp Thị Internet

Đăng trên Tháng Một 2, 2022 bởi Dale Pleasant

Các nhà tiếp thị internet được sử dụng để tạo ra các sản phẩm và bán cho một khán giả chủ yếu là phương Tây. Cho dù trong thị trường tiếp thị hay không, các trang web ngày nay, trình tự tự động, danh sách gửi thư, hệ thống xử lý thanh toán và cách kinh doanh chung đã phát triển theo nhu cầu và mong muốn của thị trường mục tiêu trong thế giới phương Tây. Và bất kỳ nhà tiếp thị có kinh nghiệm nào cũng biết nó có thể khó khăn. Mặc dù có những khái niệm phổ biến mà bạn có thể bắt đầu một doanh nghiệp trực tuyến và xem tiền mặt, nhưng sự thật là có rất nhiều sự cạnh tranh từ các webmasters khác, bất kể ngành hoặc loại sản phẩm nào bạn tiếp thị.

Nhìn về phía trước, bạn đã bao giờ xem xét các tác động của sự cạnh tranh thậm chí nhiều hơn - nhiều hơn? Ở châu Á, cụ thể là Trung Quốc và Ấn Độ, dân số lớn, được giáo dục tốt, chi phí sinh hoạt thấp hơn với các tiêu chí được cải thiện rất nhiều và truy cập trực tuyến có sẵn rộng rãi hơn có thể hợp nhất về lâu dài để tạo ra nhiều nhà tiếp thị internet hơn. Nhiều người rất thành thạo trong các lĩnh vực chuyên ngành của World Wide Web, bao gồm lập trình và phát triển trang web. Trên thực tế, nếu bạn đã từng sử dụng bất kỳ trang web tự do nào để thuê ngoài nỗ lực chuyên ngành, bạn đã thấy rằng rất nhiều nhà thầu đến từ châu Á.

Với cư dân của một tỷ người và nhiều người hơn ở hai nước đó, thế hệ hiện tại chắc chắn được chăm sóc tốt cho World Wide Web và là những người lướt sóng nhiệt tình, chắc chắn nhận thức được các cơ hội kinh doanh và trên toàn thế giới chỉ có thể truy cập trên web. Có lẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ bắt đầu tiếp thị cho khán giả phương Tây.

Cho dù thông qua tiếp thị liên kết, hoặc bằng cách tạo ra các sản phẩm mới để tiếp thị thay mặt họ, khả năng cạnh tranh lớn hơn cho các nhà tiếp thị internet hiện tại là vô cùng thực tế và có lẽ rất gần. Những rào cản lớn nhất sẽ là lời nói và thúc đẩy sự hiểu biết. Rốt cuộc, thật khó để viết các chữ cái bán hàng hiệu quả bằng ngôn ngữ bản địa, ngay cả khi được gửi đến một thị trường và văn hóa mà bạn biết. Theo thời gian, ngay cả những trở ngại đó sẽ rơi xuống - phải đối mặt với nó, giống như lập trình có thể được thuê ngoài, do đó, ngôn ngữ và tiếp thị có thể giúp đỡ.

Sự cạnh tranh có thể có vẻ đáng ngại. Và tùy thuộc vào triển vọng của bạn, nó có thể được. Đối với mỗi sản phẩm mới trả tiền hoa hồng liên kết, sẽ sớm có nhiều doanh nhân hơn cố gắng tiếp thị cho cùng một đối tượng. Và đối với mỗi sản phẩm mới của riêng bạn, bạn phát triển, các sản phẩm tương tự có nhiều tính năng hơn và bán với chi phí thấp hơn dường như có thể. Điều đó đã xảy ra ngày hôm nay đến một mức độ. Nó như thế nào với nhiều doanh nhân và lập trình viên cạnh tranh?

Nhưng thay đổi cũng là tin tốt. Bạn là một nhà tiếp thị cá nhân có thể rên rỉ về sự không công bằng của tất cả, hoặc bạn có thể chọn thích nghi với doanh nghiệp của mình với những điều không thể tránh khỏi và phát triển. Là các doanh nhân mới, và những người lướt sóng nói chung, từ Trung Quốc, Ấn Độ và các nơi khác trực tuyến, họ cũng sẽ tạo ra các thị trường hoàn toàn mới để bán Tomarket mà không chỉ ở đó một thời gian ngắn trước đây.

Rốt cuộc, với tư cách là các nhà tiếp thị, họ sẽ yêu cầu các loại dịch vụ và sản phẩm tương tự mà các nhà tiếp thị phương Tây muốn. Và với tư cách là người lướt sóng và người mua trực tuyến cuối cùng, khách hàng của họ sẽ không chỉ muốn phương Tây, mà cả hàng hóa khu vực và văn hóa, giống như những người mua sắm trực tuyến ở thế giới phương Tây ngày nay. Đương nhiên, các nhà tiếp thị trong các khu vực đó cũng sẽ cạnh tranh trong thị trường khu vực của họ, ngoài những người phương Tây.

Toàn cầu hóa tiếp thị internet sẽ tiếp tục nhanh chóng, không nghi ngờ gì về nó. Để ở lại trong trò chơi, các doanh nhân phương Tây sẽ được khuyến khích tốt để bắt đầu kế hoạch chiến lược của họ với xu hướng này ngày hôm nay. Thị trường mới và cơ hội mới đang hình thành.