Facebook Twitter
kompower.com

Bằng Chứng Xã Hội Một Công Cụ Tiếp Thị Mạnh Mẽ

Đăng trên Tháng Mười Một 23, 2023 bởi Dale Pleasant

Nếu bạn có khả năng thuyết phục một khách hàng có thể có của bạn, có rất nhiều người được sắp xếp trước để mua sản phẩm của bạn thì có thể khá dễ dàng để bạn có thể thuyết phục rằng khách hàng có thể mua sản phẩm của bạn. Họ tin rằng bạn vì họ tin rằng rất nhiều người khác đã mua sản phẩm của bạn hoặc xấp xỉ để có được nó. Bạn chỉ nhận được sự tin tưởng của họ bằng cách cho khách hàng có thể của bạn biết những gì người khác nghĩ về sản phẩm của bạn.

Dưới đây là một vài kỹ thuật bạn có thể sử dụng này:

  • Có một phần chứng thực bình thường cho sản phẩm. Trong phần này, bạn có thể muốn đăng một vài bình luận và phản hồi bạn đã nhận được cho sản phẩm. Nó đã có từ trong một thời gian dài nhưng điều này sẽ không thực sự tấn công một ngôi nhà liên quan đến tiếp thị. Mọi người đã quen với vì vậy bạn sẽ cần phải thực hiện thêm bước đó.
  • Có nhiều trang web khác thực hiện một nghiên cứu trường hợp trên sản phẩm của riêng bạn. Đưa ra các mẫu miễn phí cho một số người và cũng có họ thực hiện một nghiên cứu. Tham gia nghiên cứu và đăng nó cùng với sản phẩm của bạn. Điều này cho khách hàng có thể của bạn những gì trải nghiệm người khác có cùng với sản phẩm của bạn và những gì đề xuất. Điều đó là tốt trong trường hợp bạn nhận được một nghiên cứu được thực hiện bằng một nguồn đáng tin cậy.
  • Tạo cảm giác "cường điệu" hoặc "cấp bách" cho sản phẩm trước và sau khi ra mắt. *Giới hạn số lượng sản phẩm của bạn và tập trung vào việc ảnh hưởng đến đối tượng của bạn rằng sản phẩm thực sự rất lớn và nó sẽ được bán hết trong vài ngày sau khi ra mắt. Nói với họ có bao nhiêu người đang chờ đợi để có một cái nhìn về nó và có bao nhiêu người thực sự muốn mua nó từ bạn. *Điều này ảnh hưởng đến họ để tạo ra một lựa chọn để mua sản phẩm của bạn vì mọi người xung quanh dường như cũng thích nó.
  • Càng nhiều người bạn tham gia để tin tưởng vào sản phẩm độc đáo của mình thì sản phẩm của bạn có thể chấp nhận được hơn. Có một số cách mà bạn có thể sử dụng năng lượng của bằng chứng xã hội.
  • .